Voorzitterswissel – Changement de présidence

MODIFIER

We melden u dat er op het directiecomité van 19 oktober jl.  beslist werd tot een voorzitterswissel.  Vice-voorzitter Anwar Soulami werd door het bestuur unaniem aangesteld als voorzitter met onmiddellijke ingang. Hij wordt in zijn functie van vice-voorzitter opgevolgd door Luc Slosse. De andere bestuursfuncties zijn ongewijzigd gebleven en werden bekrachtigd.

We wensen Raul  te danken voor zijn inzet en inspanningen en wensen hem veel succes in in de toekomst.

Hélène Van Den Steen (voorzitter 2016 – 2022) en Anwar Soulami

Nous vous informons que lors du Conseil de Direction du 19 octobre dernier, il a été décidé d’un changement de président.  Le vice-président Anwar Soulami a été désigné à l’unanimité par le Conseil de Direction comme président avec effet immédiat. Luc Slosse le succédera au poste de vice-président. Les autres postes du Conseil de Direction sont restés inchangés et ont été ratifiés.

Nous tenons à remercier Raul pour son engagement et ses efforts et lui souhaitons beaucoup de succès dans ce qu’il entreprendra.