Convenant van solidariteit

Convenant van solidariteit, transparantie en loyaliteit van de Belgische Unie van professionele bemiddelaars

Dit pact is ontstaan uit  diverse workshops. Het werd geschreven en becommentarieerd door meer dan 100 professionele bemiddelaars uit verschillende diensten, verenigingen en onafhankelijke bemiddelaars, zonder onderscheid van regio’s en gebieden. Onze Unie ondersteunt het collectieve belang boven eigen belangen. Vandaag de dag vragen wij de steun van dit convenant meer op de inhoud dan op de vorm. Onze wens is dat alle verenigingen, diensten, groepen, instellingen… die betrekking hebben tot de bemiddeling dit document ondersteunen.

Convenant van Solidariteit, transparantie en loyaliteit tussen Professionele Bemiddelaars die werkzaam zijn in België ongeacht hun praktijkgebied.

Door ondertekening van deze overeenkomst, engageren wij ons, professionele bemiddelaars.

 1. We beloven solidariteit voor :
  • Ervaringen, kennis en informatie te delen tussen ons;
  • Onze praktijken te bevragen, oa. door deel te nemen aan supervisies en intervisies;
  • Om een basis opleiding gevolgd te hebben en permanente vorming te blijven verwerven;
  • Een open geest en vertrouwen in de verschillende gebieden en de praktijk van de bemiddeling te hebben.
 2. Wij verbinden ons om transparant op te treden om:
  • Aan degenen die bij ons komen een volledige en duidelijke informatie over bemiddeling en andere vormen van conflictoplossing te geven;
  • Eerlijk te blijven over onze competenties, vaardigheden, persoonlijke en professionele grenzen;
  • Bovenal de belangen van degenen die bij ons terecht komen te behartigen;
  • Co-bemiddeling aan te moedigen  of aan andere bemiddelaars en andere professionals doorgeven in het belang van de gebruikers.
 3. Wij verbinden ons trouw te zijn:
  • De communicatie principes van bemiddeling toe te passen;
  • Wij onthouden ons van lasterlijke of kwaadwillige opmerkingen over anderen;
  • We steunen elkaar in onze professionele onafhankelijkheid.

Opgemaakt te Brussel op 29 juni 2009.

Contakt

UBMP-BUPB-BUPM – Pierre Beyst laan 4 – 1070 Brussel – Tel. +32(0)488.267.242 – www.ubmp-bupb.orgsecretariat.ubmp.bupb@gmail.com