Verzekering

De door de Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars voorgestelde verzekering “beroepsaansprakelijkheid”  
Photo de Scott Graham sur Unsplash

De voordelen van professionele verzekering van UBMP-BUPB-BUPM

Volwaardige leden kunnen een verzekering afsluiten die hun professionele en commerciële aansprakelijkheid dekt voor 100 euro per jaar, inclusief BTW.

De verzekering dekt de directe en indirecte beroepsrisico’s (som van alle domeinen) alsook de operationele risico’s.

Deze verzekering wordt onderschreven door onze Unie en is beschikbaar voor BUPB-leden met een goede reputatie.

De polis heeft het specifieke karakter dat zij alle bemiddelingsactiviteiten dekt, ongeacht of deze al dan niet binnen het gerechtelijk kader van de bemiddeling vallen. Wij hebben Ethias geselecteerd, die de beste voorwaarden biedt.

Zodra u hebt ingetekend, kunt u, indien u dat wenst, een verzekeringsattest verkrijgen, het document dat nodig is om de goedkeuring door de Federale Raad aan te vragen.

Dit certificaat wordt ook gebruikt voor uw belastingaftrek.

Aan alle succesvolle aanvragers wordt een aanvraagformulier verstrekt, gevolgd door een lidmaatschapsinstructie.
U moet uw volledige jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vernieuwen om uw professionele aansprakelijkheidsdekking via de BUPB voort te zetten;
Als u niet langer bemiddelt, staat het u vrij om uw dekking bij Ethias op elk moment te beëindigen.