BASISOPLEIDING BEMIDDELAAR

org. Pro Mediation

In de basisopleiding maakt u kennis met de algemene bemiddelingsprincipes vanuit een zowel psychologische, sociologische, deontologische als juridische invalshoek.

U zal zich de belangrijkste theorieën inzake communicatie eigen maken met praktische vaardigheden die u in de vingers krijgt aan de hand van relevante modellen. Daarnaast zal u ook de conflicttheorieën en vaardigheden beheersen zodat u stapsgewijs de plaats van de bemiddelaar zal leren kennen binnen deze communicatiemodellen.

De opleiding wordt erkend voor 40 punten door de Orde van Vlaamse Balies en is ook erkend door de Kamer van Notarissen.


FORMATION EN MEDIATION GENERALE ET INTERCULTURELLE

Le Centre Européen de Médiations – asbl  organise une formation en médiation générale et interculturelle du 29/11/2023 au 15/12/2023 (de 9 à 17h30) soit un total de 105h et est agréée par la CFM 

La formation en médiation générale sera suivie en 2024 par la spécialisation en médiation familiale. Une formation en médiation et violences intrafamiliales est également prévue en mai 2024

Prix :

1.650€ formation en médiation générale (15 jours)

400€ médiation interculturelle (5-6-7-8/12/2023 soit 4 jours).

Membres UBMP-BUPB-UBPM: 1.600€ ou 350€

Informations-inscriptions via centre.europeen.mediations@gmail.com  ou   tel. 0476 261 216