Voorzitterswissel – Changement de présidence

MODIFIER We melden u dat er op het directiecomité van 19 oktober jl.  beslist werd tot een voorzitterswissel.  Vice-voorzitter Anwar Soulami werd door het bestuur unaniem aangesteld als voorzitter met onmiddellijke ingang. Hij wordt in zijn functie van vice-voorzitter opgevolgd door Luc Slosse. De andere bestuursfuncties zijn ongewijzigd gebleven en werden bekrachtigd. We […]

Violences Conjugales

Partnergeweld en bemiddeling

Woensdag 20 maart 2024 – La Bourse – Namen Deze studienamiddag vindt plaats in het FRANS – er is geen tolkdienst voorzien. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft wereldwijd ongeveer 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken gehad met fysiek of seksueel geweld door toedoen van een intieme […]

Ook burenbemiddeling in de lente…

Op 21 maart start de lente en ontwaakt de natuur uit haar lange winterslaap. De eerste bloemen komen tevoorschijn. Hagen komen weer tot leven en bomen verspreiden hun stuifmeel. Buren en spelende kinderen kunnen op straat terug plezier maken. Het is dus tijd om terug buiten te komen en de […]

Woninghuurovereenkomst

Brussel Huisvesting heeft recentelijk een nieuwe brochure gepubliceerd die informatie bevat voor zowel huurders als verhuurder en dit voor de volledige looptijd van hun woninghuurovereenkomst. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die gevolgd worden bij een huurovereenkomst en bevat basisinformatie om een concrete invulling te geven aan […]

Lokaal sociaal beleid en buurtbemiddeling

In  nr. 34 van Binnen Band (oktober 2003) werd uiteengezet hoe gemeenschapbemiddeling als het geheel van buren-, buurt- en wijkbemiddeling functioneert.[1] Dit artikel ontwikkelt een visie hoe buurtbemiddeling samen met sociaal werk en opbouwwerk nieuwe perspectieven creëert voor het lokaal sociaal beleid. De wet van 21 februari 2005 tot wijziging  van […]