Permanente vormingen

VERTROUWELIJKHEID – BEROEPSGEHEIM

MAANDAG: 15/10/2018 van 14 tot 17u welkom vanaf 13u30

LOCATIE: Centre Européen de Médiations (vzw) – 119 Munthofstraat – 1060 Brussel

KONTACT: renee.huybrechts@ubmp-bupb.org

ORGANISATIE: UBMP-BUPB-BUPM/CENTRE EUROPEEN DE MEDIATIONS (vzw)

INSCRIJVING per email: centre.europeen.mediations@gmail.com

PRIJS: 10€/UBMP-BUPB-BUPM leden – 15€/anderen – Overschrijven op rekeningnummer BE92-0001-3107-8423 communicatie : vorming 15/10/2018 + Uw naam, voornaam

INHOUD: Doorheen de praktijk van de bemiddelaar zullen we de verschillende principes benadrukken waarnaar de beroepsdeskundige verwijst. De bemiddelaar zal zich bewust zijn van de gevolgen die deze principes hebben op zijn praktijk. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim. Alle bemiddelingspartijen moeten de vertrouwelijkheid respecteren. We zullen zien hoe deze ethische principes in praktijk worden gebracht.

ERKENDE VORMINGSUREN: 3u – TAAL : Nederlands

SPREKER: Renée HUYBRECHTS, Erkend Bemiddelaar

ANTWERPEN – CBR – Faculteit Rechten

Stadscampus- gebouw VS.V.042
Venusstraat 23  – 2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48 – cbr@uantwerpen.be

Opleiding bemiddeling

De opleiding bemiddeling bestaat uit een basismodule en twee uitstroommodules. Deze modules kunnen afzonderlijk of samen gevolgd worden (zie inschrijving en inschrijvingsgeld).

Terwijl de basismodule de grondslag vormt voor de nodige kennis en vaardigheden van de bemiddelaar, bieden de uitstroommodules contextgebonden specialisaties aan in ofwel familiezaken ofwel burgerlijke en handelszaken. In deze uitstroommodules worden de lesgevers bijgestaan door praktiserende bemiddelaars.

Ontdek het programma


BIJSCHOLINGEN BEMIDDELAARS (FAMILIALE – BESTUURSZAKEN) 2017-2018

Supervisie (Monique Van Eyken)

Deze bijscholing vertrekt vanuit de vragen van de deelnemers. Het is de bedoeling dieper in te gaan op thema’s die de deelnemers aanbrengen m.b.t. hun eigen functioneren als bemiddelaar. Dit kan bespreken van casussen zijn, bepaalde bemiddelingstechnieken inoefenen, bekijken van inhoudelijke vragen, enz.

Het programma:

Contactgegevenslaw.bemiddeling@kuleuven.be

+32(0)16.325.484
+32(0)16.324.511


Nascholingsdagen Bemiddeling  –  2017-2018

De Nascholingsdagen Bemiddeling zijn een initiatief van het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) van de Universiteit Antwerpen.
Deze dagen zijn  een vervolmakende opleiding ten behoeve van juristen en welzijnswerkers die met bemiddeling bezig zijn. Ze omvatten diverse sessies praktische training, gegeven door Theo Geuens (T&O) waarbij enerzijds wordt gewerkt met de vragen van  cursisten over de voorliggende thema’s en anderzijds rond diverse praktische casussen. Oefeningen met terugkoppeling en conclusies voor de praktijk en korte theoretische beschouwingen wisselen elkaar af. Daarnaast zijn ook theoretische nascholingsdagen in het programma opgenomen om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de bemiddelaar.

Ontdek het programma