Wat is bemiddeling ?

“De bemiddeling is een vrijwillig proces waardoor sociale relaties opgebouwd of hersteld worden, en waardoor geschillen voorkomen of opgelost worden. Dit proces wordt geleid aan de hand van “ethische” communicatieregels waarbij de deelnemers zich inspannen om de dialoog terug op gang te brengen en om een oplossing te vinden voor hun situatie. In de loop van dit proces begeleidt een bemiddelaar, de onafhankelijke derde, op een onpartijdige manier, zonder de resultaten te beïnvloeden, terwijl hij wel de belangen van elke partij bewaakt en de confidentialiteit van de uitwisseling waarborgt.”

M. Guillaume-Hofnung


“De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.” 

Art. 1723/1 – Wijzigingen van het Gerectelijk Wetboek