Lid worden

Lid worden van de Belgische Unie voor Professionele Bemiddelaars: toetredingsregeling

De BUPB is een professionele Unie die Bemiddelaars groepeert die werkzaam zijn op meerdere gebieden. Haar missie is om de Bemiddeling te bevorderen en de ontwikkeling van het beroep te verzekeren. De BUPB verwelkomt als aangesloten lid alle personen die interesse vertonen in haar activiteiten (bijvoorbeeld, vertrouwenspersonen, deskundigen, ouders…). Effectieve  leden zijn professionele bemiddelaars.

 • EFFECTIEVE LEDEN

Effectieve leden zijn betrokken als professionals, in één of meerdere velden van bemiddeling, op het terrein of in de vormingen voor bemiddelaars. De bemiddelaar is iemand die gevormd is om als derde op te treden, objectief en onafhankelijk van elke partij, tussen mensen of groepen die toestemmen, en waarvan de missie het maken of het herstellen van verbindingen tussen hen is.

 • AANGESLOTEN LEDEN

De aangesloten leden zijn geen bemiddelaars. Door hun advies en hun inschrijvingen dragen ze bij tot het welzijn van de Unie.

 •  DE TEKSTEN

Volgens onze statuten verklaren de leden  zich te verbinden aan de statuten en de andere stichtende documenten van de UMBP-BUPB-BUPM en ze te respecteren; dit wil zeggen, de handvest, de convenant en de statuten. Ze kunnen hier geraadpleegd worden.

 • INLICHTINGEN

Voor meer informatie kan u ons contacteren via  :

 • KANDIDATUUR
 • Vul het formulier online in
 • Voeg er een motivatiebrief bij
 • Voeg er uw CV bij
 • Voeg er uw bemiddelingscertificaten bij

Met deze informatie zal de Raad van Bestuur de relevantie van uw aanvraag beter kunnen beoordelen. Na ontvangst van een gunstig advies, kan u de betaling van de bijdrage verrichten en dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beslissing.

 • LIDGELD – LEDEN: AANGESLOTEN of EFFECTIEF

De jaarlijkse bijdrage is te storten op het rekeningnummer van de UBMP-BUPB-BUPM met de mededeling “lidgeld + uw naam” (IBAN = BE98 0003-2526-9793  BIC = BPOTBEB1).

Bedrag van de bijdrage:

– Aangesloten lid: 30 €
– Effectief lid: 50€
– Groepen – lid: 120€

 • BEROEPSVERZEKERING

De  effectieve leden hebben toegang tot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met groepskorting omwille van hun aansluiting bij het BUPB.

Voor meer informatie zie hier.

Adresse/Adres

Contact/Contact

Formations/Opleidingen

Engagement déontologique/Deontologisch engagement

Documents à envoyer/Te versturen documenten

Membre effectif : obligatoire - Membre adhérent : facultatif/effectief lid : verplicht - aangesloten leden : facultatief