Verzekering

De door de Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars voorgestelde verzekering “beroepsaansprakelijkheid”  

De voordelen van professionele verzekering van UBMP-BUPB-BUPM

De effectieve leden kunnen een verzekering afsluiten ter dekking van hun beroepsaansprakelijkheid en de jaarlijkse operationele kosten van € 100 (+ belastingen).

Deze verzekering dekt de directe en indirecte beroepsrisico’s (op alle gebieden), alsmede de risico’s die verband houden met de werking.

Deze verzekering is voor UBMP leden die in orde zijn met hun bijdrage.

Het contract heeft het bijzonder karakter om alle bemiddelingsactiviteiten te dekken en dit in alle gebieden zowel familie, school, buurt… als burgerlijke en handelszaken en het arbeidsrecht, of het nu bemiddeling in het wettelijk kader is of niet. We kozen voor Ethias, zij bieden de beste voorwaarden.

Zodra u aangesloten bent kunt u een bewijs van verzekering krijgen die vereist is om bij uw dossier van erkenning bij de Federale Commissie,  indien u dit wenst.

Dit certificaat is ook geldig voor uw fiscale aftrek. Klik op de juiste knop om het document te downloaden.

Een aanmeldingsformulier (zie onderstaande download link) ingevuld en ondertekend moet per post worden verstuurd naar:

Mv Hélène van den Steen
Munthofstraat 119
1060 Brussel
+32 476 261 216

Compleet proces

 1. Betaal de vergoeding als volwaardig lid;
 2. Vul het formulier in;
 3. Onderteken het;
 4. Mail naar Hélène van den Steen Munthofstraat 119 – 1060 Brussel;
 5. Na het controleren van uw dossier (volwaardig lid, rechten…), wordt het document naar onze contactpersoon bij Ethias verzonden;
 6. Ethias stuurt je direct het contract, factuur, certificaat van verzekering;
 7. U betaalt uw verzekering rechtstreeks aan Ethias;
 8. triangle-danger
  U moet uw lidgeld als effectief lid elk jaar vernieuwen om te kunnen genieten van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van UBMP-BUPB;
 9. U bent altijd vrij om uw verzekering bij Ethias te annuleren als u het beroep niet meer uitoefent.