Reflectie en actie

BELANGRIJKSTE ACTIES UBMP-BUPB:

  • Verdediging en  bescherming van het beroep door het betrekken van alle bemiddelaars;
  • Zorgen voor de zichtbaarheid van het beroep bij de overheid;
  • Verenigen  van professionele bemiddelaars uit verschillende praktijkgebieden;
  • Het bevorderen van bemiddeling bij het publiek, en de politieke autoriteiten en informeren.

Dat wil zeggen bewust maken van bemiddeling en de verschillende praktijkgebieden in scholen, bij het grote publiek, de beleidsmakers, media…

NEEM DEEL AAN ONZE VERGADERINGEN 

Contacteer de verantwoordelijke via email: contact@ubmp-bupb.org

DIENSTEN AAN ONZE LEDEN

Contacteer de verantwoordelijke via email: contact@ubmp-bupb.org