« De bemiddeling is een vrijwillig proces waardoor sociale relaties opgebouwd of hersteld worden, en waardoor geschillen voorkomen of opgelost worden. Dit proces wordt geleid aan de hand van “ethische” communicatieregels waarbij de deelnemers zich inspannen om de dialoog terug op gang te brengen en om een oplossing te vinden voor hun situatie. In de loop van dit proces begeleidt een bemiddelaar, de onafhankelijke derde, op een onpartijdige manier, zonder de resultaten te beïnvloeden, terwijl hij wel de belangen van elke partij bewaakt en de confidentialiteit van de uitwisseling waarborgt. »

M. Guillaume-Hofnung