Bemiddeling na echtscheiding leidt in helft van gevallen tot akkoord

11/06/2015 door gjs | Bron: BELGA

Foto: Rido – Fotolia

Een bemiddelingsprocedure bij een echtscheiding resulteert in 1 geval op 2 in een akkoord. In 39 procent van de gevallen is er een volledig akkoord en in 10 procent een gedeeltelijk. Dat heeft Sofie Vanassche van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven) donderdag gezegd tijdens een studiedag in Leuven. Vanassche baseert zich op een grootschalig interuniversitair onderzoek waarbij in 2009-2010 3.506 gescheiden personen bevraagd werden.

De kans op een akkoord is groter als beide partners hiertoe het initiatief namen, als men kiest voor een notaris als bemiddelaar, als er weinig conflict is tussen de partners en het aantal sessies schommelt tussen 4 en 9.

71 procent is tevreden met het bereikte akkoord, 15 procent is ontevreden. Globaal gezien is 55 procent tevreden over de gevolgde bemiddeling en 22 procent ontevreden. ‘Het bereiken van een akkoord is de cruciale voorspeller voor de tevredenheid over een bemiddeling. Wie zelf het initiatief nam tot de bemiddeling is er achteraf ook meer tevreden over’, aldus Vanassche.

Hoewel 63 procent van de ondervraagden bemiddeling kent, maakt slechts 10 procent er gebruik van. Vanassche vroeg zich af of dit het gevolg is van het feit dat bemiddeling als te betuttelend ervaren wordt of te ingrijpend in de privésfeer. Terwijl bijna 80 procent van de hoger opgeleiden bemiddeling kent, daalt dit percentage tot 45 voor lager opgeleiden. Hetzelfde onderscheid treffen we aan bij wie gebruikt maakt van bemiddeling. Bij hogeropgeleiden is dat 17 procent, bij lageropgeleiden slechts 7. ‘De effecten van echtscheiding zijn nochtans zwaarder voor laag- dan voor hooggeschoolden’, aldus Vanassche. Ondanks het feit dat de rechter sinds 2007 verplicht is de betrokkenen te wijzen op de mogelijkheid tot bemiddeling, kent 70 procent het via informele kanalen.