Vertrouwelijkheid – Beroepsgeheim

Datum: Maandag 15/10/2018 van 14 tot 17u welkom vanaf 13u30

Locatie: Centre Européen de Médiations (vzw) – 119 Munthofstraat – 1060 Brussel

Kontact: renee.huybrechts@ubmp-bupb.org

Organisatie: UBMP-BUPB-BUPM/CENTRE EUROPEEN DE MEDIATIONS (vzw)

Inschrijving per email: centre.europeen.mediations@gmail.com

Prijs: 10€/UBMP-BUPB-BUPM leden – 15€/anderen – Overschrijven op rekeningnummer BE92-0001-3107-8423 communicatie : vorming 15/10/2018 + Uw naam, voornaam

Inhoud: Doorheen de praktijk van de bemiddelaar zullen we de verschillende principes benadrukken waarnaar de beroepsdeskundige verwijst. De bemiddelaar zal zich bewust zijn van de gevolgen die deze principes hebben op zijn praktijk. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim. Alle bemiddelingspartijen moeten de vertrouwelijkheid respecteren. We zullen zien hoe deze ethische principes in praktijk worden gebracht.

Erkende vormingsuren: 3u

Taal: Nederlands

Spreker: Renée HUYBRECHTS, erkende bemiddelaar