De bemiddelaar, de advocaat, de sociaal werker: wie doet wat en hoe?

1         Wat is professioneel bemiddelen? Bemiddelen is van alle tijden en bestaat in alle culturen. Hoewel bemiddelen een oud fenomeen is, De laatste 3 decennia maakte de institutionalisering van het beroep en het wetenschappelijk onderzoek in de Westerse wereld opgang. Zowel in de literatuur als in de beroepspraktijk vindt men, […]

Wordt bemiddelen het nieuwe procederen?

Op 06 januari 2018 08:00 • De Tijd Belgen moeten hun geschillen meer onder elkaar uitvechten in plaats van in de rechtbank. Enter de bemiddelaar. Hij is niet alleen sneller en goedkoper, maar ook duurzamer. ‘Uiteindelijk zijn mensen op zoek naar harmonie.’ Belgen heten conflictmijdend te zijn. Hypocriet zelfs. Toch zijn we tuk […]

Verslag evenement “Bemiddeling: alleen voor happy few?”

Verslag evenement “BEMIDDELING : ALLEEN VOOR HAPPY FEW ?” Gent 16 oktober 2017 In het kader van de Belgische mediationweek (16- 21 oktober 2017) vonden in heel België tal van activiteiten plaats rond het thema bemiddeling. In het gerechtsgebouw in Gent werd een panelgesprek georganiseerd over de barrières en succesvoorwaarden […]

Verslag “Bemiddeling, alleen voor de happy few?” te Antwerpen

Doctoraat Wendy Hensen Wendy Hensen, doctor in de rechten, stelt haar proefschrift voor over Justitie en gerechtelijke bemiddeling. Het proefschrift omvatte enerzijds een sociaalwetenschappelijk luik, gebaseerd op een grootschalige bevraging bij bemiddelaars, advocaten, magistraten en notarissen, en anderzijds een juridisch luik. Enerzijds bestaat er een groot draagvlak voor bemiddeling [1], men […]

Praten is beter dan naar de rechter stappen

op 09 augustus 2017 10:09 • De Standaard Bij conflicten, en zeker bij echtscheidingen, grijpen we vaker naar een bemiddelaar. Minister van Justitie Koen Geens juicht dit toe en werkt aan een wet die bemiddeling een boost moet geven. Bij een burenruzie, erfeniskwestie of echtscheiding denken veel Belgen dat er slechts één oplossing […]