Artikels

23 posts

Teambemiddeling Bijscholing voor bemiddelaars

Maakt kennis met nieuwe brillen om conflictsituaties in organisaties te herkaderen op groepsniveau. Aanpak De deelnemers krijgen kaders en handvatten om te kijken naar en te werken met teams in conflict. We bieden een casus aan om een aantal dilemma’s te onderzoeken. Er is oefentijd voorzien met een aantal groepsmethodieken […]