Daily Archives: 16/11/2023

1 post

Voorzitterswissel – Changement de présidence

MODIFIER We melden u dat er op het directiecomité van 19 oktober jl.  beslist werd tot een voorzitterswissel.  Vice-voorzitter Anwar Soulami werd door het bestuur unaniem aangesteld als voorzitter met onmiddellijke ingang. Hij wordt in zijn functie van vice-voorzitter opgevolgd door Luc Slosse. De andere bestuursfuncties zijn ongewijzigd gebleven en werden bekrachtigd. We […]