Woninghuurovereenkomst & Bail d’habitation

0

De Woninghuurovereenkomst

Nieuwe brochure «  De woninghuurovereenkomst in de praktijk »

Brussel Huisvesting heeft recentelijk een nieuwe brochure gepubliceerd die informatie bevat voor zowel huurders als verhuurder en dit voor de volledige looptijd van hun woninghuurovereenkomst. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste stappen die gevolgd worden bij een huurovereenkomst en bevat basisinformatie om een concrete invulling te geven aan de contractuele relatie.

Er is rekening gehouden met de bepalingen betreffende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst die sinds 1/01/2018 van toepassing zijn. Dit document is belangrijk omdat eventuele geschillen vermeden kunnen worden door ieders rechten en plichten te definiëren.

De woninghuurovereenkomst in de praktijk
Overzicht van de belangrijkste stappen Downloaden (.pdf) 24 pages
Het Gewest publiceerde ook een juridische brochure waar meer in detail wordt ingegaan op de huurovereenkomst.

Bail d’habitation

Bruxelles – Logement a récemment publié une nouvelle brochure visant à informer les preneurs et les bailleurs tout au long de la durée de leur contrat de bail d’habitation. Elle est en effet destinée à être un mémo des étapes importantes d’un bail et reprend les informations de base pour préparer et vivre au quotidien sa relation contractuelle.
Y sont intégrées les dispositions relatives à la régionalisation du bail d’habitation applicables depuis le 1/01/2018.
Ce document est important car il permet d’éviter d’éventuels litiges en définissant les droits et les devoirs de chacun.

Vivre son bail d’habitation – Mémo des étapes importantes –  Télécharger (.pdf) – 24 pages. Pour rappel, une brochure juridique complète existe également à l’intention de toute personne qui souhaite des explications plus détaillées.