VERTROUWELIJKHEID – BEROEPSGEHEIM

0

VERTROUWELIJKHEID – BEROEPSGEHEIM

MAANDAG : 15/10/2018 van 14 tot 17u welkom vanaf 13u30 LOCATIE : Centre Européen de Médiations (vzw) – 119 Munthofstraat – 1060 Brussel KONTACT : renee.huybrechts@ubmp-bupb.org ORGANISATIE : UBMP-BUPB-BUPM/CENTRE EUROPEEN DE MEDIATIONS (vzw) INSCRIJVING per email : centre.europeen.mediations@gmail.com PRIJS : 10€/UBMP-BUPB-BUPM leden – 15€/anderen – Overschrijven op rekeningnummer BE92-0001-3107-8423 communicatie : vorming 15/10/2018 + Uw naam, voornaam INHOUD : Doorheen de praktijk van de bemiddelaar zullen we de verschillende principes benadrukken waarnaar de beroepsdeskundige verwijst. De bemiddelaar zal zich bewust zijn van de gevolgen die deze principes hebben op zijn praktijk. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim. Alle bemiddelingspartijen moeten de vertrouwelijkheid respecteren. We zullen zien hoe deze ethische principes in praktijk worden gebracht. ERKENDE VORMINGSUREN : 3u – TAAL : Nederlands SPREKER : Renée HUYBRECHTS, Erkend Bemiddelaar