Archives mensuelles: décembre 2017

2 articles

Verslag “Bemiddeling, alleen voor de happy few?” te Antwerpen

Doctoraat Wendy Hensen Wendy Hensen, doctor in de rechten, stelt haar proefschrift voor over Justitie en gerechtelijke bemiddeling. Het proefschrift omvatte enerzijds een sociaalwetenschappelijk luik, gebaseerd op een grootschalige bevraging bij bemiddelaars, advocaten, magistraten en notarissen, en anderzijds een juridisch luik. Enerzijds bestaat er een groot draagvlak voor bemiddeling [1], men […]